ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของลูกค้าของเรา
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายความเป็นส่วนตัวをご確認ください

ไปที่ข้อความ

ภาพรวมของมูลนิธิ

งบประมาณ งบการเงิน รายงานธุรกิจ ฯลฯ

Reiwa ปีที่ 5

Reiwa ปีที่ 4

Reiwa ปีที่ 3

Reiwa ปีที่ 2

ปีแรกของ Reiwa

ปีงบประมาณ 30

ปีงบประมาณ 29

ปีงบประมาณ 28

ปีงบประมาณ 27

ปีงบประมาณ 26

ปีงบประมาณ 25

ปีงบประมาณ 24

ปีงบประมาณ 23

ปีงบประมาณ 22