ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของลูกค้าของเรา
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายความเป็นส่วนตัวをご確認ください

ไปที่ข้อความ

มูลนิธิรวมสาธารณประโยชน์
มูลนิธิวัฒนธรรมอิตาบาชิและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

ข้อมูลเหตุการณ์

ปฏิทินกิจกรรม

20242

จันทร์ อังคาร แต่งงาน พฤหัสบดี ศุกร์ กกท. ดวงอาทิตย์

ไปยังรายการกิจกรรม

แจ้งให้ทราบ

ไปยังรายการข้อมูล

Itabashi Ward Green Hall สถานที่ทางวัฒนธรรมที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูล