ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของลูกค้าของเรา
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายความเป็นส่วนตัวをご確認ください

ไปที่ข้อความ

แจ้งให้ทราบ

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครงานออดิชั่นดนตรีคลาสสิกอิตาบาชิ ครั้งที่ 40

  • ศิลปะวัฒนธรรม

เราได้ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมการออดิชั่นดนตรีคลาสสิกอิตาบาชิครั้งที่ 40 ไปจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม (วันศุกร์) (ประทับตราไปรษณีย์)

หากต้องการสมัคร โปรดใช้แบบฟอร์มใบสมัครบนเว็บไซต์ของมูลนิธิ→ทิศทางนี้กรุณาเริ่มจาก.

กลับไปที่รายการประกาศ