ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของลูกค้าของเรา
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายความเป็นส่วนตัวをご確認ください

ไปที่ข้อความ

แจ้งให้ทราบ

ประกาศรับสมัครธุรกิจอุดหนุน (ธุรกิจวัฒนธรรม) สิ้นปี 5

  • จากรากฐาน
  • ศิลปะวัฒนธรรม

โครงการอุดหนุน Reiwa ปีที่ 5 (โครงการวัฒนธรรม) ได้ปิดรับสมัครเนื่องจากงบประมาณถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้ว

กลับไปที่รายการประกาศ