ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของลูกค้าของเรา
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายความเป็นส่วนตัวをご確認ください

ไปที่ข้อความ

แจ้งให้ทราบ

ประกาศการรับสมัครต่อเนื่องสำหรับชั้นเรียนวงโยธวาทิตเยาวชน

  • ศิลปะวัฒนธรรม

เรายังคงมองหาผู้เข้าร่วมฟลุตและคลาริเน็ตสำหรับชั้นเรียนวงโยธวาทิตเยาวชนในปี 5

15 ฟลุต และ 10 คลาริเน็ตหากต้องการสมัคร โปรดใช้แบบฟอร์มใบสมัครบนเว็บไซต์ของมูลนิธิ→ทิศทางนี้กรุณาเริ่มจาก

นอกจากนี้เราจะปิดแอปพลิเคชันเมื่อเราถึงความจุ

 

 

กลับไปที่รายการประกาศ